طراحی پورتال
طراحی و راه اندازی پورتال

طراحی و راه اندازی پورتال

مهم ترین ماموریت پورتال ارتباط ساخت یافته با اعضا ، گروه بندی اعضا ، امکانات محدود برای هر عضو ، نمایش مطالب برای هر گروه عضو و ... را در قالب یک سازمان می باشد . این امکانات در وب در قالب پورتالها ایجاد می گردند . به طور کلی پورتالها سایتهای هستند که نیاز کاربران سایت را بر حسب گروه آنها و خواسته مدیران سایت نسبت به امکانات و دسترسی آنها به مطالب سایت میسر می سازد .


1392/01/28 [ ادامه ... ] [نمایش : 14202]
پورتال سازمانی

پورتال سازمانی

کاربران و کارمندان بدنبال استفاده از یک پلتفرم جامع و یک پارچه به منظور ارتباط میان مشتریان و کارمندان و همچنین ایجاد ارتباط با تامین کنندگان می باشند. پورتال سازمانی (Enterprise Portal) با نام EIP نیز شناخته می شود که نقطه دسترسی برای کارمندان و تامین کنندگان در وب از طریق درگاه های اینترنتی می باشد.


1398/11/25 [ ادامه ... ] [نمایش : 70]